24-ноем.-2017 03:51:02 пр.об.

Обяви за работа за Застраховане


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за Застраховане
Може да спрете получаването на обяви за работа за Застраховане по всяко време.
Резултати 1 - 10 от 13
Инспектор Бургас
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността инспектор 1 щатна бройка с месторабота гр. Бургас в Регионален отдел „Метрологичен надзор Югоизточна България“ (РО МН ЮИБ), Главна дирекция “Метрологичен надзор” (ГД МН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)Кратко описание на длъжността:Извършва надзор на пазара на средства за измерване ...
rabota.bg - 23 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор 
Инспектор Плевен
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността инспектор 1 щатна бройка с месторабота гр. Плевен в Регионален отдел „Метрологичен надзор Северозападна България“ (РО МН СЗБ), Главна дирекция “Метрологичен надзор” (ГД МН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)Кратко описание на длъжността:Извършва надзор на пазара на средства за измерване ...
rabota.bg - 23 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор 
Главен инспектор в дирекция “инспекция по труда” със седалище велико търново Велико Търново
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда ...
rabota.bg - 22 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор 
още работа от:  ИА ГИТ
Главен инспектор Велико Търново
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда ...
rabota.bg - 21 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор 
още работа от:  ИА ГИТ
Главен инспектор (две щатни бройки) София
Национална здравноосигурителна Местоположение: Бизнес сектор: правителствена, общ. администрация, Тип заетост: длъжност на пълно работно Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни ...
jobtiger.bg - 18 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор 
Инспектор Бургас
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „ инспектор” 8 (осем) щ. бр.в регионален отдел ИДТН Западна централна България, месторабота гр. София 1 щ. бр.в регионален отдел ИДТН Северозападна България, месторабота гр. Враца 2 щ. бр.в регионален отдел ИДТН Северозападна България, месторабота гр. Плевен 1 щ. бр.в регионален отдел ...
rabota.bg - 14 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор 
Главен инспектор (юрист) в ТБ Стара Загора при ТД Пловдив на КОНПИ за гр. Стара Загора Стара Загора
Комисия за отнемане на незаконно придобито Местоположение: Стара Бизнес сектор: правителствена, общ. Тип заетост: длъжност на пълно работно Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни ...
jobtiger.bg - 14 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор  Юрист 
Застрахователен консултант - Фронт офис Искър София
Дженерали България Холдинг Местоположение: Бизнес сектор: застрахователна дейност, консултантска дейност, Тип заетост: длъжност на непълно работно Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни ...
jobtiger.bg - 11 ноем. 2017 - Сходни професии:  Застрахователен консултант 
Застраховател София
СОФАВТО Местоположение: Софийска Бизнес сектор: автомобилна индустрия, застрахователна Тип заетост: длъжност на пълно работно Ниво в йерархията: Административен и помощен ...
jobtiger.bg - 11 ноем. 2017 - Сходни професии:  Застраховател 
още работа от:  Софавто ООД
Bio Inspector София
Др. Пендл и Др. Писвангер България Местоположение: Бизнес сектор: консултантска дейност, производствена дейност, селско и горско стопанство, рибовъдство, фармацевтична област, биотехнологии, хранителна Тип заетост: длъжност на пълно работно Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни ...
jobtiger.bg - 11 ноем. 2017 - Сходни професии:  Инспектор  Ревизор 
12Работа сходни позиции
Инспектор в Бургас Инспектор за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Инспектор за ИА ГИТ Инспектор в Велико Търново Инспектор за Национална здравноосигурителна каса Инспектор в Бургас Инспектор за Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество Застрахователен консултант в София Застраховател за Софавто ООД Инспектор в София Инспектор в София Инспектор за ИА ГИТ Специалист застрахователна дейност за Head Hunters