26-март-2019 09:24:21 сл.об.

Обяви за работа за Инспектор


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за Инспектор
Може да спрете получаването на обяви за работа за Инспектор по всяко време.
Резултати 1 - 5 от 5
Инспектор VІІ- ІV степен (социална дейност и възпитателна работа) Сливен
Инспектор VІІ- ІV степен (социална дейност и възпитателна работа)Конкурсна процедура за назначаване на държавна служба в затвора в гр. Сливен ІІІ -та категория за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ...
https://www.alo.bg - 20 март 2019 - Сходни професии:  Инспектор  Възпитател 
Инспектор в отдел „условия на труд“, дирекция “инспекция по труда” със седалище софия София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда ...
https://www.rabota.bg - 19 март 2019 - Сходни професии:  Инспектор 
още работа от:  ИА ГИТ
Конкурс за длъжността “инспектор” в дирекция “инспекция по труда” със седалище търговище към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит. Търговище
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовото законодателство, специализиран контрол по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията ...
https://www.rabota.bg - 18 март 2019 - Сходни професии:  Инспектор 
още работа от:  ИА ГИТ
Инспектор Кърджали
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „инспектор” 1 (една) щатна бройка в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях Южна България” (седалище гр. Хасково) с териториален обхват областите: Смолянска, Кърджалийска, Хасковска,месторабота: гр. Кърджали 1 щатна бройка, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към ...
https://www.rabota.bg - 05 март 2019 - Сходни професии:  Инспектор 
инспектор“ - две щатни бройки в отдел „административно, информационно и правно осигуряване“, дирекция „инспекция по труда“ със седалище бургас към главна дирекция „инспектиране на труда“ в иа гит Бургас
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейности или се провежда ...
https://www.rabota.bg - 26 февр. 2019 - Сходни професии:  Инспектор 
още работа от:  ИА ГИТ