25-март-2023 09:27:08 пр.об.

Обяви за работа за Стажант Финанси


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за Стажант Финанси
Може да спрете получаването на обяви за работа за Стажант Финанси по всяко време.
Резултати 1 - 10 от 14
Стажантска програма „дск старт в кариерата“ - всички градове Други
Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния ...
https://www.rabota.bg - 02 март 2023 - Сходни професии:  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Оператор към дирекция контактен център- варна Варна
Основни задължения:Помощ за клиентите, използващи електронните канали на Банката;Помощ за картодържателите на Банката;Консултиране на настоящите и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК в режим 24/7Изисквания за заемане на длъжността:Образование средно/ висше;Трудовият стаж във финансовата сфера ще се счита за предимство;Добра компютърна ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Оператор  Оператор  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Консултант индивидуално банкиране- мездра Мездра
Основни задължения:Консултиране и обслужване на клиентите на банката по продукти по актива и пасива в лева и чуждестранна валута;Надлежно идентифицира клиентите и оформя свързаните с това документи;Регистрира нови клиенти за Банката и актуализира данни на съществуващи клиенти;Осъществяване на продажби на платежни сметки, банкови карти и ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Оператор към дирекция контактен център- враца Враца
Ние сме Банка ДСК, горд член на OTP Group- една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Нашите ценности, с които живеем и работим, са: Фокус върху клиента, Отговорност, Екипност и Ангажираност.Стани част от голямото семейство на ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Оператор  Оператор  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Старши юрисконсулт- софия София
Основни задължения:Изготвяне на правни становища по кредитни и други банкови сделкиПредоставяне на консултации по правни въпроси, свързани с корпоративни кредитни сделки и тяхното обезпечаванеИзготвяне на договори/анекси за кредити и гаранции към корпоративни клиенти и договори/анекси за учредяване на обезпечения, съгласуване на нотариалните актове за учредяване ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Юрисконсулт  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Специалист „банкови операции” - исперих Други
Основни Консултиране, продажби и обслужване на клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и Регистриране и осчетоводяване на операции в лева и валута и завеждането им в счетоводната Извършване на кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и Осъществяване на продажби на ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Юрисконсулт в дирекция "методология"- софия София
Основни задължения:Ще участвате във всички етапи на създаване или промяна на банкови продукти, услуги и процеси за осигуряване на законосъобразността и ще допринасяте с предлагане на варианти за тяхното подобряване, идентифициране на евентуални правни рискове и начини за тяхното управляванеЩе имате специален фокус върху изграждането ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Юрисконсулт  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Оператор към дирекция контактен център - софия София
Основни задължения:Помощ за клиентите, използващи електронните канали на Банката;Помощ за картодържателите на Банката;Консултиране на настоящите и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК.Изисквания за заемане на длъжността:Образование средно / висше;Трудовият стаж във финансовата сфера е предимство;Добра компютърна грамотност;Владеенето на чужд език на ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Оператор  Оператор  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Групов мениджър в дирекция „централизирано събиране на вземания”- варна Варна
Основни задължения:Организиране и контрол на дейността на поверения ви екип с цел обработка и управление на кредити на физически лица в най-ранна фаза на просрочие, чрез телефонни обаждания, с цел пълно погасяване на просрочените суми и възстановяване на кредитните експозиции в редовност и/или своевременно насочване ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Мениджър  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
Експерт/специалист в отдел сигурност на банковите карти и противодействие на измами - софия София
Основни Наблюдение на системи свързани със сигурността на банковите карти и електронните канали на Осъществяване на контакт по телефон с клиенти на Банката за потвърждаване на извършени Подготвяне на анализи и предложения за подобряване на дейностите, свързани със сигурността на банковите карти и електронните канали ...
https://www.rabota.bg - 01 март 2023 - Сходни професии:  Стажант Финанси 
още работа от:  Банка ДСК АД
12