01-ноем.-2014 02:49:14 пр.об.

Обяви за работа за Стара Загора


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за Стара Загора
Може да се откажете от получаване на нови обяви за работа за Стара Загора по всяко време.
Резултати 1 - 10 от 279
Оперативен счетоводител Стара Загора
Извършва сортиране, класиране, обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи. Контрол на съответствието на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство. Изготвя оборотни ведомости, подготвя извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечни, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и ...
rabota.bg - 31 окт. 2014 - Сходни професии:  Счетоводител 
още работа от:  СК ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Експерт Стара Загора
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: ЕкспертРайонни здравноосигурителни каси: РЗОК Стара загора отдел „Финансово, административно и правно обслужване на дейността”, сектор „Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ”Национална здравноосигурителна каса • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
 

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Стара Загора
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2591 / г. Срок на валидност на заявката 05.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Приложни специалисти във физическите и техническите науки Стара Загора
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2584 / г. Срок на валидност на заявката 28.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Стара Загора, ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Управляващи и изпълнителни директори Стара Загора
Управляващи и изпълнителни директори Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2585 / г. Срок на валидност на заявката 16.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Стара Загора, обл. Стара Загора ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Посредници в търговията и продажбите Стара Загора
Посредници в търговията и продажбите Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2593 / г. Срок на валидност на заявката 06.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Стара Загора, обл. Стара ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Друг персонал, зает с търговия Стара Загора
Друг персонал, зает с търговия Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2588 / г. Срок на валидност на заявката 16.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Стара Загора, обл. Стара ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Приложни специалисти по финанси и математика Стара Загора
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2590 / г. Срок на валидност на заявката 20.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Стара Загора, обл. ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Работници по производство на облекло и сродни на тях Стара Загора
Работници по производство на облекло и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2582 / г. Срок на валидност на заявката 28.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Работник 
още работа от:  поверително

Продавачи в магазини Стара Загора
Продавачи в магазини Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Стара Загора Номер и дата на заявката 2586 / г. Срок на валидност на заявката 16.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Стара Загора, обл. Стара Загора Насочване ...
az.government.bg - 30 окт. 2014 - Сходни професии:  Продавач  Продавач 
още работа от:  поверително