22-окт.-2019 02:54:23 пр.об.

Обяви за работа за ЧЕЗ България ЕАД


 Дата

 Длъжност

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за ЧЕЗ България ЕАД
Може да спрете получаването на обяви за работа за ЧЕЗ България ЕАД по всяко време.
Резултати 1 - 10 от 16
Специалист бизнес подпомагане за гр.софия София
Основни задължения:Участва в създаването и поддържането на един регистър на електроразпределителните активи;Създава поръчки в SAP за издаване на фактури за месечни наемни цени по договори за наем;Участва в изготвянето, администрирането и управлението на договори за наем, сключени с Дружеството;Оказва помощ на Дружеството по управление на ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Инженер разпределение на eл.eнергия/ппм за гр.перник Перник
Основни отговорности:Изготвя становища и предварителни договори и следи за изпълнение на предписанията за условията и начините на ел.захранване и спазване на изискванията на действащите нормативни документи;Подготвя и одобрява договори за присъединяване съгласно одобрения подписов ред в Дружеството;Проучва, разработва и предлага мерки за намаляване на техническите ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Инженер  Инженер 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Техник ел.машини и апарати /мерене нн за гр. пирдоп Пирдоп
Основни задължения:Осъществява качествено и в определените срокове монтаж и демонтаж на електромерите, часовникови превключватели и предпазители;Обезопасява електромерни табла против неправомерен достъп;Проверява техническата изправност на таблата, на ел. измервателните уреди, както и правилността на схемните връзки, като при необходимост отстранява констатираните неизправности;Прекъсва и възстановява ел. захранването ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Техник  Техник 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Администратор база данни / гис- софия София
Основни Въвежда и актуализира данните на електроразпределителната мрежа в Географската информационна система Въвежда, обработва и актуализира геодезични заснемания и електро проекти от външни източници в Подготвя информация с данни за електроразпределителната мрежа от Географската информационна Прави актуализация на данните на електроразпределителната мрежа между Географската информационна ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Администратор бази данни 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Експерт управление на собствеността София
Основни задължения:Осъществява контрол върху извършване на техническа поддръжка и почистване на сградния фонд;Подпомага и участва в процеса по изготвяне и поддържане на актуална техническа документация за сградния фонд ( Документи за собственост, скици, данъчни декларации и др.);Участва в управлението и наемането на офис/работни площи, както ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Отчетник измервателни уреди за гр. мездра Мездра
Основни отговорности:Отчита средствата за търговско измерване на абонати и точно записва техните показания;Отговаря за редовното и навременно предаване на данните за обработка и фактуриране;Извършва визуален отчет контрол на измервателните уреди, тарифните превключватели и свързващите проводници;Следи за нормалната експлоатация на съоръженията, съгласно действащата нормативна уредба;Поддържа пълна, ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Отчетник, счетоводство 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Електромонтьор подстанция за гр. софия София
Електромонтьор подстанция за гр. СофияОсновни Ревизия и профилактика на първични съоръжения в Монтаж на нови съоръжения в Подмяна и монтаж на нови силови и сигнални Отговаря за безопасното извършване на работи в електрическите уредби както при нормални експлоатационни условия, така и при аварийни Познава основните ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Електромонтьор 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Експерт инвеститорски контрол (по заместване) - гр. софия София
Основни задължения:- Подпомага и участва в процеса по изготвяне и поддържане на актуална техническа документация за сградния фонд (документи за собственост, скици, данъчни декларации и др. подобни).- Организира, ръководи и контролира реализирането на инвестиции и ремонти по сграден фонд на Дружеството- Изготвя количествено-стойностни сметки, бюджети ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Техник ел.машини и апарати /мерене нн за гр. софия София
Основни отговорности:Осъществява качествено и в определените срокове монтаж и демонтаж на електромерите, часовникови превключватели и предпазители;Обезопасява електромерни табла против неправомерен достъп;Проверява техническата изправност на таблата, на ел. измервателните уреди, както и правилността на схемните връзки, като при необходимост отстранява констатираните неизправности;Прекъсва и възстановява ел. захранването ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Техник  Техник 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Отчетник измервателни уреди- разлог Разлог
Основни отговорности:Отчита средствата за търговско измерване на абонати и точно записва техните показания;Отговаря за редовното и навременно предаване на данните за обработка и фактуриране;Извършва визуален отчет контрол на измервателните уреди, тарифните превключватели и свързващите проводници;Следи за нормалната експлоатация на съоръженията, съгласно действащата нормативна уредба;Поддържа пълна, ...
https://www.rabota.bg - 02 окт. 2019 - Сходни професии:  Отчетник, счетоводство 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
12Работа сходни позиции
Други в София Инженер за ЧЕЗ България ЕАД Техник за ЧЕЗ България ЕАД Администратор бази данни за ЧЕЗ България ЕАД Други за ЧЕЗ България ЕАД Отчетник, счетоводство за ЧЕЗ България ЕАД Електромонтьор за ЧЕЗ България ЕАД Други за ЧЕЗ България ЕАД Техник в София Отчетник, счетоводство в Разлог Отчетник, счетоводство в Сливница Инженер в Плевен Инженер за ЧЕЗ България ЕАД Инженер в София Отчетник, счетоводство в София Отчетник, счетоводство за ЧЕЗ България ЕАД