20-авг.-2019 09:46:36 пр.об.

Обяви за работа за ЧЕЗ България ЕАД


 Дата

 Длъжност

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за ЧЕЗ България ЕАД
Може да спрете получаването на обяви за работа за ЧЕЗ България ЕАД по всяко време.
Резултати 1 - 10 от 18
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи в аварийна служба -гр. софия София
Основни задължения:Участва в поддържането и експлоатацията на ел.съоръжения;Отговаря за качеството и времетраенето на електро монтажните работи;Отговаря за културата на обслужване на потребителитеЛокализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите, вкл. и извън рамките на установеното работно време;Извършва оперативни превключвания в мрежи СрН ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Електромонтьор 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Старши специалист/ контрол нтз за гр. софия София
Основни задължения:Регистрира постъпили сигнали за кражба на ел.енергия в специализиран софтуер;Изготвя уведомителни писма и предложения за корекция на сметка в съответствие с утвърдената нормативна уредба и съставени констативни протоколи;Подготвя становища на постъпили жалби и искания;Извършва други административни дейности, свързани с работата на отдела.Изисквания:Средно образование;Отлична компютърна ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Експерт инвеститорски контрол (по заместване) - гр. софия София
Основни задължения:- Подпомага и участва в процеса по изготвяне и поддържане на актуална техническа документация за сградния фонд (документи за собственост, скици, данъчни декларации и др. подобни).- Организира, ръководи и контролира реализирането на инвестиции и ремонти по сграден фонд на Дружеството- Изготвя количествено-стойностни сметки, бюджети ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. видин Видин
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. ВидинОсновни Участва в поддържането и експлоатацията на ел. Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване Извършва огледи и обходи, профилактика и текущо ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Електромонтьор 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Инженер ema намаляване на загубите за гр.софия София
Инженер EMA намаляване на загубите за гр.СофияОсновни задължения:- Анализира консумираната ел.енергия, открива и предотвратява въздействия върху измервателните средства;- Анализира намаляване на загубите от дейностите в дирекции Експлоатация и поддържане и Мерене и управление на данни;- Извършва мониторинг на съответните дейности;- Дава предложения за намаляване на ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Инженер  Инженер 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. ловеч Ловеч
Основни задължения: Участва в поддържането и експлоатацията на ел. съоръженията; Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите;- Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване съоръжения;- Извършва огледи и обходи, профилактика и текущо поддържане на съоръженията;- Участва в домашни дежурства ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Електромонтьор 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Инженер разпределение на eл.eнергия/ппм за гр. софия София
Основни задължения:Изготвя становища и предварителни договори и следи за изпълнение на предписанията за условията и начините на ел.захранване и спазване на изискванията на действащите нормативни документи;Подготвя и одобрява договори за присъединяване съгласно одобрения подписов ред в Дружеството;Проучва, разработва и предлага мерки за намаляване на техническите ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Инженер  Инженер 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. софия София
Основни задължения:- Участва в поддържането и експлоатацията на ел. съоръженията;- Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите;- Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване съоръжения;- Извършва огледи и обходи, профилактика и текущо поддържане на съоръженията;- Участва в домашни дежурства ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Електромонтьор 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. плевен Плевен
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. ПлевенОсновни Участва в поддържането и експлоатацията на ел. Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване Извършва огледи и обходи, профилактика и текущо ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Електромонтьор 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
Инженер екология (по заместване) - гр. софия София
Основни задължения:Разработва вътрешно фирмени документи, свързани с опазване на околната среда и пожарната безопасност;Осъществява превантивен контрол на работните площадки;Води документацията, изискваща се съгласно нормативните изисквания, свързана с управлението на отпадъци и осигуряване на пожарната безопасност в обектите;Оказва съдействие на контролните органи при извършване на проверки.Изисквания:Образование ...
https://www.rabota.bg - 06 авг. 2019 - Сходни професии:  Инженер  Инженер 
още работа от:  ЧЕЗ България ЕАД
12Работа сходни позиции
Електромонтьор за ЧЕЗ България ЕАД Други в София Други за ЧЕЗ България ЕАД Електромонтьор за ЧЕЗ България ЕАД Инженер в София Електромонтьор в Ловеч Инженер за ЧЕЗ България ЕАД Електромонтьор в София Електромонтьор в Плевен Инженер за ЧЕЗ България ЕАД Електромонтьор за ЧЕЗ България ЕАД Техник за ЧЕЗ България ЕАД Инженер в София Отчетник, счетоводство в София Техник в Елин Пелин Инженер в Плевен Инженер в Бяла Стажант Финанси в София