24-май-2018 10:09:41 сл.об.

Обяви за работа за Юрисконсулт


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за Юрисконсулт
Може да спрете получаването на обяви за работа за Юрисконсулт по всяко време.
Резултати 1 - 4 от 4
Конкурс за длъжността “старши юрисконсулт” в отдел „административно, информационно и правно осигуряване“, дирекция “инспекция по труда софийска област” със седалище софия София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Извършване на контролна дейност ...
https://www.rabota.bg - 18 май 2018 - Сходни професии:  Юрисконсулт 
още работа от:  ИА ГИТ
Legal adviser/ senior legal adviser in consumer and investor protection department София
Legal adviser/ Senior legal adviser in Consumer and Investor Protection departmentRequirements for the position: s degree in Law and 3/5 years of experience in a financial institution, solid knowledge and understanding of Bulgarian and EU legislation on Banking, Consumer Lending, Payment Services, Personal Data Good ...
https://www.rabota.bg - 18 май 2018 - Сходни професии:  Директор за връзки с инвеститорите  Юрисконсулт 
още работа от:  ОББ АД
Юрисконсулт София
Отговорности: - Контрол за правилното и законосъобразното прилагане на нормативните актове и предложения на решения по възникнали казуси в рамките на предмета на дейност на компанията;- Изготвя искови молби, отговори на искови молби по граждански, административни и др. дела;- Участие в производства по събиране на ...
https://www.rabota.bg - 14 май 2018 - Сходни професии:  Юрисконсулт 
още работа от:  Инвестор.БГ АД
Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „нормативни актове”, дирекция „правна”, мзхг София
1. Описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е министърът на земеделието, храните и горите или министерството. Участва в разработването на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на министерството. Изготвя становища по законосъобразността на документациите ...
https://www.rabota.bg - 08 май 2018 - Сходни професии:  Юрисконсулт