29-авг.-2014 06:06:33 пр.об.

Обяви за работа за екология околна среда


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за екология околна среда
Може да се откажете от получаване на нови обяви за работа за екология околна среда по всяко време.
Резултати 1 - 10 от 352
Учител по френски за дете в домашна среда за лозенец София
Дете на 4 години. Посещава градината към френския лицей в София. Ежедневно занимания по френски за възрастта със говорене изцяло на френски. От тази учебна година започват да пишат ...
rabota.bg - 13 авг. 2014 - Similar jobs:  Учител 
more jobs from:  поверително

Еколог Пловдив
познава нормативната уредба, касаеща дейностите по околна среда; ... ISO 9001, система за управление на околната среда ISO 14001 и система ... свързана с дейността по управлението на околната среда; ...
rabota.bg - 20 авг. 2014 - Similar jobs:  Други 
more jobs from:  ИНСА ЕООД

Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена Пловдив
Отдел: Контролна дейност; Дирекция: Контрол на околната средаРегионална инспекция по околна среда ... за кандидатите: - Изисквана специалност - Екология; Химия;- работа с MS Office, ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 27 авг. 2014 - Similar jobs:  Други 
 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за доценти Други
Екология и опазване на околната среда) ...
eracareers-bg.net - 05 авг. 2014 - Similar jobs:  Други 
 

Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена Пловдив
регистри; Дирекция: Превантивна дейностРегионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив • ... на обществена информация за състоянието на околната среда чрез средствата за масова ... Социализиране на идеята за опазване на околната среда и участие на обществеността ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 27 авг. 2014 - Similar jobs:  Други 
 

Стажант техническа безопасност и охрана на труда Благоевград
обстоятелствата и причините за замърсяване на околната среда и изготвя протоколи Участва ... Инженерна безопасност, Безопасност на производства или Екология Умения за работа в екип Мотивация   ...
carlsbergbulgaria.bg - 15 дек. 2012 - Similar jobs:  Охранител 
more jobs from:  Carlsberg Bulgaria

Стажантска програма Пловдив
здраве при работа и опазване на околната среда - технически специалности, екология; ...
liebherr.bg - 05 ноем. 2013 - Similar jobs:  Други 
more jobs from:  Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Младши експерт Пловдив
финансови и правни дейностиРегионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив • ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 27 авг. 2014 - Similar jobs:  Други 
 

Специалисти по естествени науки Шумен
НОРМАТИВИТЕ,КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Вид трудов договор Безсрочен ... и област на образование Висше Специалност Екология Изискван към професията опит: Езикови умения ...
az.government.bg - 06 авг. 2014 - Similar jobs:  Други 
more jobs from:  поверително

Приложни специалисти в държавната администрация Други
и област на образование Средно Специалност Екология и опазване на околната среда Изискван ...
az.government.bg - 04 авг. 2014 - Similar jobs:  Други 
more jobs from:  поверително