30-окт.-2014 02:47:14 сл.об.

Обяви за работа за vidin


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за vidin
Може да се откажете от получаване на нови обяви за работа за vidin по всяко време.
Резултати 1 - 10 от 58
Касиери, инкасатори и сродни на тях Кула
Касиери, инкасатори и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Видин Номер и дата на заявката 190 / 29.10.2014 г. Срок на валидност на заявката 06.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Кула, обл. Видин ...
az.government.bg - 29 окт. 2014 - Сходни професии:  Касиер  Касиер 
още работа от:  поверително

Работници в добивната промишленост и строителството Белоградчик
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Белоградчик Номер и дата на заявката 210 / 29.10.2014 г. Срок на валидност на заявката 10.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Белоградчик, обл. Видин ...
az.government.bg - 29 окт. 2014 - Сходни професии:  Работник  Строителен работник 
още работа от:  поверително

Работници по събиране и сортиране на отпадъци Видин
Работници по събиране и сортиране на отпадъци Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Видин Номер и дата на заявката 1166 / 28.10.2014 г. Срок на валидност на заявката 10.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Видин, обл. ...
az.government.bg - 28 окт. 2014 - Сходни професии:  Работник  Събирач на отпадъци 
още работа от:  поверително

Работници по събиране и сортиране на отпадъци Видин
Работници по събиране и сортиране на отпадъци Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Видин Номер и дата на заявката 1121 / 24.10.2014 г. Срок на валидност на заявката 01.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Видин, обл. ...
az.government.bg - 24 окт. 2014 - Сходни професии:  Работник  Събирач на отпадъци 
още работа от:  поверително

Началник на общинска служба по земеделие Видин
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: БреговоОбластна дирекция "Земеделие" - Видин • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира, координира и контролира цялостната дейност на общинската служба по ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 23 окт. 2014 - Сходни професии:  Началник 
 

Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена Видин
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОбщинска служба по земеделие: БелоградчикОбластна дирекция "Земеделие" - Видин • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подпомага началника при организиране дейността на общинската ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 23 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
 

Работници в преработващата промишленост Видин
Работници в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Видин Номер и дата на заявката 1114 / 23.10.2014 г. Срок на валидност на заявката 30.11.2014 г. Място на работата Насeлено място към общ. Видин, обл. Видин Насочване за ...
az.government.bg - 23 окт. 2014 - Сходни професии:  Работник 
още работа от:  поверително

Младши експерт Видин
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Младши експертОфис: Бойница; Общинска служба по земеделие: КулаОбластна дирекция "Земеделие" - Видин • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Събиране и систематизиране на информация и осигуряване технически административното обслужване на гражданите. ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 23 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
 

Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Видин
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Видин Номер и дата на заявката 1116 / 23.10.2014 г. Срок на валидност на заявката 01.11.2014 г. Място ...
az.government.bg - 23 окт. 2014 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Началник на общинска служба по земеделие Видин
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: ГрамадаОбластна дирекция "Земеделие" - Видин • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира, координира и контролира цялостната дейност на общинската служба по ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 23 окт. 2014 - Сходни професии:  Началник