30-ян.-2015 03:50:14 сл.об.

Обяви за работа за Montana


 Дата

 Длъжност

 Работодател

 Регион

 Сайтове за работа

 Фирми / HR Агенции
Абонирайте се за нови обяви за Montana
Може да се откажете от получаване на нови обяви за работа за Montana по всяко време.
Резултати 31 - 40 от 109
юристконсулт Монтана
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: юристконсултДирекция: "Административно-правна,финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"Областна дирекция "Земеделие" - Монтана • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осигуряване ефективна защита на държавните интереси при осъществяване на процесуалното представителство на ОД ”Земеделие” ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 16 ян. 2015 - Сходни професии:  Други 
 

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Монтана Номер и дата на заявката 30 / 15.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 14.04.2015 г. Място на работата Насeлено място към общ. Монтана, ...
az.government.bg - 15 ян. 2015 - Сходни професии:  Ковач 
още работа от:  поверително

Други неквалифицирани работници Монтана
Други неквалифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Монтана Номер и дата на заявката 31 / 15.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 14.04.2015 г. Място на работата Насeлено място към общ. Монтана, обл. Монтана Насочване за работа ...
az.government.bg - 15 ян. 2015 - Сходни професии:  Работник 
още работа от:  поверително

Младши експерт Чипровци
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Младши експертотдел: Отдел "Бюджет и финанси"Общинска администрация - Чипровци • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира, координира, контролира и прогнозира работата в сферата на образованието, културата, младежките дейности и спорта ...
ar2.government.bg/ras/konkursi - 15 ян. 2015 - Сходни професии:  Други 
 

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Монтана Номер и дата на заявката 23 / 14.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 31.03.2015 г. Място на работата Насeлено място към общ. Монтана, ...
az.government.bg - 14 ян. 2015 - Сходни професии:  Машинен оператор 
още работа от:  поверително

Водачи на леки автомобили и мотоциклети Монтана
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Монтана Номер и дата на заявката 27 / 14.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 13.04.2015 г. Място на работата Насeлено място към общ. Монтана, обл. Монтана ...
az.government.bg - 14 ян. 2015 - Сходни професии:  Други 
още работа от:  поверително

Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Монтана
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Монтана Номер и дата на заявката 24 / 14.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 31.03.2015 г. Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg - 14 ян. 2015 - Сходни професии:  Перачка 
още работа от:  поверително

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Лом
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Лом Номер и дата на заявката 15 / 14.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 04.02.2015 г. Място на работата Насeлено място към общ. ...
az.government.bg - 14 ян. 2015 - Сходни професии:  Учител 
още работа от:  поверително

Работници в селското, горското и рибното стопанство Берковица
Работници в селското, горското и рибното стопанство Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Монтана Номер и дата на заявката 29 / 14.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 28.02.2015 г. Място на работата Насeлено място към общ. Берковица, обл. ...
az.government.bg - 14 ян. 2015 - Сходни професии:  Работник  Селскостопански работник 
още работа от:  поверително

Работници по производство на храни и сродни на тях Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ДБТ - Монтана Номер и дата на заявката 26 / 14.01.2015 г. Срок на валидност на заявката 13.04.2015 г. Място на работата Насeлено място към общ. ...
az.government.bg - 14 ян. 2015 - Сходни професии:  Работник 
още работа от:  поверително