11-дек.-2023 08:10:27 сл.об.

XML формат
 Добави обяви

 Добави ниКак да добавите вашите обяви за работа в XML формат?


Подробно описание на нашият XML формат
Полетата в червено са задължителни! Другите полета са изборни, но силно препоръчителни:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>      
<source>
 <publisher>Our Company X Job Site</publisher>
 <publisherURL>http://www.compnyXjobsite.com</publisherURL>
 <contactEmail>contact@companyX.com</contactEmail>
 <job>
  <title>Sales Consultant</title>
  <publishDate>
   <day>11</day>
   <month>12</month>
   <year>2008</year>
  </publishDate>
  <expireDate>
   <day>11</day>
   <month>1</month>
   <year>2009</year>
  </expireDate>
  <url>http://www.compnyXjobsite.com/viewjob.html?jobid=unique123131</url>
  <company>Big ABC Corporation</company>
  <city>Sofia</city>
  <country>BG</country>
  <companyType>HRAgency | Company | JobBoard</companyType>
  <monthlySalary>1000</monthlySalary>
  <jobType>fulltime</jobType>
  <description>
   Our Company X is looking for Sales Consultants. The candidates should cover 
   Company X Functional and Technical Service for the following areas: 
   - Finance 
   - Controlling and Business Warehouse 
   - Material Management & Sales & Distribution
   [...]
  </description>
 </job>
 [...]
</source>
      
Вижте пълния пример за XML формата

Изисквания
 • Полетата в червено са задължителни. При липса на някое от тях документа ще даде грешка при валидация.
 • Нодовете, publishDate | expireDate | company | city | country | companyType | monthlySalary | jobType не са задължителни и документа ще се валидира, дори и да липсват. Тези нодове са препоръчителни.
 • Последователността на нодовете трябва да съответства на тази от примера.
 • Стойностите на нодовете day | month | year трябва да са целичислени числа и да са валидни стойности за датите.
 • Стойностите в нода url трябва да са уникални връзки към пълното описание на конкретната обява за работа.
 • Нодът companyType може да съдържа само 3 стойност: HRAgency (означава, че обявата за работа е пусната от компания за подбор на персонал); Company (обявата е пусната от компания, директно търсеща хора); JobBoard (обявата е от портал за работа)
 • Нодът jobType може да приема само 1 от 2 стойност: fulltime или halftime в зависимост от това дали работата е за пълен работен ден или за половин работен ден.
 • Всички останали нодове приемат за стойности текст.
 • Размерът на документа не трябва да надвишава 500kb

Правила за употреба
Вашите обяви за работа ще бъдат премахнати без предизвестие, ако не спазвате следните правила:
 • URL-ите, които предоставяте трябва да са постоянни линкове директно към описанието на обявата за работа. НЕ трябва да изисквате от потребителя да се регистрира за да разгледа обявата.
 • Всички обяви за работа, предоставени от Вашия XML документ трябва да са уникални за Вашия уеб сайт. НЕ трябва да включвате обяви от други портали за работа във Вашият XML документ.
 • Не включвайте изтекли или неактивни обяви в XML документът.

Обновяване на XML документа
 • Ще проверяваме Вашият XML документ веднъж дневно за нови обяви, ако го предоставите чрез URL, от където да го теглим. В случай, че качите XML файлът директно на нашия сървър, обявите за работа ще бъдат добавени директно към нашата база, като трябва да се одобрят предварително, преди да се добавят в резултатите от търсенето.
 • След изпращане на формата за добавяне на обяви чрез XML документ, ще получите e-mail за потвърждение на заявката. Ако не потвърдите този e-mail в рамките на 3 дена, вашите обяви за работа няма да се обработят.
 • За повече информация се свържете с нас.